KHOAN ĐỊA CHẤT15/07/2022

Khoan khảo sát địa chất (khoan địa chất công trình) là một phần quan trọng của công tác khảo sát địa kỹ thuật, công tác cần thực hiện đầu tiên khi bắt đầu dự án. Vậy đây là gì và tại sao phải tiến hành trước khi xây dựng công trình, hãy cùng tham khảo thông tin dưới đây.

Khoan địa chất là gì?

Là công tác nghiên cứu, đánh giá điều kiện địa chất công trình tại địa điểm xây dựng nhằm xác định cấu trúc các tầng đất đá, tính chất cơ lý đất nền, cũng như sự xuất hiện của nước dưới đất, các tai biến địa chất công trình…Đây là cơ sở phục vụ công tác quy hoạch, xử lý nền móng, thiết kế xây dựng.

Công tác khảo sát phải xác định được:

 • Mặt cắt địa chất đặc trưng của khu vực chuẩn bị xây dựng
 • Các tính chất cơ lý của đất trong khu vực xây dựng
 • Điều kiện thời tiết khí hậu, đặc điểm thủy văn khu vực
 • Điều kiện địa chất tự nhiên: những thăm dò nghiên cứu trước đây, công trình hiện có, trạng thái biến dạng, các biên của khu vực phát triển mạnh các hiện tượng địa vật lý, hiện tượng Karst, các đoạn có khả năng trượt, các quy luật phát triển và cách mô tả chúng
 • Cấu tạo địa tầng và phức hệ, các chỉ tiêu cơ lý của từng lớp đất, điện trở suất của đất
 • Các hoạt động kiến tạo trong vùng và khu vực: đứt gãy, uốn nếp, trượt lở, hang động…
 • Động thái và tính chất hóa học của nước dưới đất

Quy trình thực hiện

 • Tiếp nhận nhiệm vụ, lập phương án kỹ thuật khoan và lập kế hoạch triển khai công tác khoan
 • Tiến hành các công tác chuẩn bị trước khi khoan
 • Xác định vị trí và cao độ miệng lỗ khoan
 • Làm nền khoan và lắp ráp thiết bị khoan, chạy thử máy
 • Tiến hành công tác khoan thăm dò, thu thập các tài liệu địa chất và các loại mẫu, thực hiện các thí nghiệm và quan trắc cần thiết trong lỗ khoan.
 • Vận chuyển các loại mẫu đến nơi quy định
 • Kết thúc lỗ khoan, lấp lỗ khoan, thu dọn hiện trường, di chuyển sang lỗ khoan mới
 • Lập hồ sơ, hoàn chỉnh tài liệu khoan thăm dò của công trình
 • Tổ chức nghiệm thu công tác thăm dò ngoài hiện trường

Những lưu ý khi khoan

 • Khoan xác định được địa tầng chính xác và lấy mẫu đất đá đảm bảo tính nguyên dạng nhất có thể.
 • Nguyên tắc chung khi lấy mẫu đất: phụ thuộc và chất lượng mẫu yêu cầu và đặc điểm của đất, đặc biệt là mức độ phá hoại do quá trình lấy mẫu.
 • Mẫu đất sau khi lấy lên được tiến hành mô tả sơ bộ, ghi nhãn
 • Để đảm bảo tính nguyên dạng và độ ẩm, mẫu cần được giữ trong hộp kín hoặc bọc sáp
 • Thời gian để mẫu ở hiện trường, mẫu phải được bảo quản, tránh sương hoặc nắng nóng làm thay đổi tính chất ban đầu của mẫu
 • Vận chuyển về phòng thí nghiệm ngay khi có thể

Công tác khoan khảo sát địa chất

Mẫu được bảo quản và dán tem rõ ràng

Các thí nghiệm hiện trường trong hố khoan

 

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

Thí nghiệm cắt cánh hiện trường (FVST)

Thí nghiệm nén ngang trong lỗ khoan (PMT)

Thí nghiệm vi cắt cánh

Thí nghiệm vi xuyên

Mẫu sau khi thu ngoài hiện trường sẽ được gửi về phòng thí nghiệm và tiến hành các thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý, nén mẫu hoặc cắt theo yêu cầu.

Phòng thí nghiệm công ty IHCIC

Thí nghiệm trong phòng

Dưới đây là những hình ảnh thực tế khoan địa chất công ty đã thực hiện:

D:\Website Cty 2021\HÌNH IN CTY\KSĐC.jpg


 

D:\Website Cty 2021\HÌNH IN CTY\KSDC offshore.jpg

 

Bài viết liên quan