Thông số kỹ thuật : Equipment associated with software Hypack in marine geological survey

Xem thêm

Thông số kỹ thuật : Manuafacturer: Chauvin Arnoux Model : C.A 6470N Item: P01126506

Xem thêm

Thông số kỹ thuật : Khả năng khoan sâu tối đa 100-200m

Xem thêm

Thông số kỹ thuật : Sản xuất bởi Hãng Menard (Pháp)

Xem thêm

Thông số kỹ thuật : Sản xuất bởi hãng Geotech (Thụy Điển)

Xem thêm

Thông số kỹ thuật : Hãng sản xuất Apageo (Pháp)

Xem thêm

Thông số kỹ thuật : Sản xuất bởi hãng Seistronix (Mỹ)

Xem thêm

Thông số kỹ thuật : Sản xuất bởi hãng Ditch Witch (Mỹ)

Xem thêm

Thông số kỹ thuật : thi công cọc nhồi, đơn vị thi công cọc khoan nhồi, cọc nhồi nhà dân, cọc khoan nhồi đường kính nhỏ, cọc khoan nhồi nhà phố

Xem thêm

Trang thiết bị