KHẢO SÁT KHÍ TƯỢNG THỦY HẢI VĂN30/06/2022

Với các dự án điện gió ngoài khơi, ngoài các công tác thông thường như khảo sát địa hình, khảo sát địa chất thì có một công tác rất quan trọng, đó là thu thập, khảo sát khí tượng thủy hải văn và mô hình hoá chế độ động lực sóng, dòng chảy, bùn cát …. 

Khảo sát khí tượng thủy hải văn là gì?

Khảo sát Khí tượng thủy hải văn là đo đạc, đánh giá các vấn đề về hiện tượng thời tiết, khí hậu, thủy triều, dòng chảy, sóng, bùn cát, môi trường …Công tác khảo sát khí tượng thủy hải văn bao gồm khảo sát thực địa, thu thập dữ liệu bằng các thiết bị chuyên dụng theo các chu kì của thuỷ triều, theo mùa gió đặc trưng từng vùng hoặc theo định ký hàng năm, đồng thời tổng hợp thông tin, phân tích dữ liệu. Từ đó tính toán xây dựng mô hình hóa các điều kiện khí tượng thủy hải văn cho khu vực,đưa ra dự báo cho tương lai và tính toán các thông số đầu vào về sóng, dòng chảy, thuỷ triều… phục vụ cho công tác thiết kế

Tại sao phải khảo sát khí tượng thủy hải văn?

 

Kết hợp với kết quả khảo sát địa hình, địa chất, kết quả khảo sát khí tượng thủy hải văn cung cấp cái nhìn đầy đủ về đặc điểm, hiện trạng khu vực cần xây dựng. Những kết quả tính toán thuỷ hải văn này là cơ sở để thiết kế, lựa chọn biện pháp thi công, đảm bảo tính ổn định lâu dài của công trình điện gió ngoài khơi.

 

A group of people on a boat

Description automatically generated with medium confidence

Nhân viên IHCIC đang tiến hành đo sóng bằng máy Nortek AWAC – 600kHz.

Trên cơ sở đánh giá được hiện trạng thời tiết – thủy văn – hải văn của khu vực, bộ phận tư vấn gợi ý những lựa chọn phù hợp cho nhà thầu, và tính toán các thông số khí tượng, thuỷ hải văn làm cơ sở thiết kế thi công công trình.

Các công tác thực hiện

Thu thập thông tin về: nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí; số giờ nắng, số giờ mưa, lượng bốc hơi; áp lực gió, chế độ gió; chế độ thủy triều, chế độ dòng chảy, chế độ sóng… Đề cập rõ những hiện tượng thời tiết đặc biệt như sương mù, bão, áp thấp nhiệt đới, tần suất lũ ở quá khứ (nếu có).

Riêng về Hải văn học, các công tác có thể thực hiện bao gồm:

+ Đo đạc lưu tốc, lưu hướng dòng chảy biển

+ Đo độ cao, hướng và chu kỳ sóng

+ Đo độ mặn nước biển theo thời gian

+ Đo tốc độ và hướng gió trên biển

+ Đo nhiệt độ nước biển theo thời gian

+ Đo độ dẫn điện và các yếu tố đặc trưng của nước biển khác.

 

Các thiết bị đo đạc cần dùng điển hình

1. Máy đo độ mặn 

Thiết bị đo ghi CTD (Độ dẫn – Nhiệt độ – Áp suất) - Reecotech

2. Thiết bị đo ghi CTD (Độ dẫn – Nhiệt độ – Áp suất)

A close-up of a pen

Description automatically generated with medium confidence

 

3. Máy đo nhiệt độ CTD-Diver - Van Essen

4. Máy đo sóng – dòng chảy ven bờ 

 

AWAC Nortek - Mariscope Ingeniería

 

Nortek AWAC - 600 kHz

Máy đo sóng và dòng chảy Flowquest 1000 | Trung tâm Trắc địa và Bản đồ Biển  - SEAMAP | Thiết Bị

Máy Flowquest 1000, 600


Máy đo lưu lượng dòng chảy ADCP | AIPT

Máy đo sóng Ri ADCP

5. Máy đo mực nước tự động

Máy đo mực nước và nhiệt độ tự ghi Level 2000. Nguồn: instec.vn.

 

HOBO Water Level (100 ft) Data Logger U20L-02 | Onset Data Loggers

6. Máy đo mực nước Hobo

7. THIẾT BỊ ĐO GIÓ

Diagram, engineering drawing

Description automatically generated

8. Trạm đo gió tự động


 


Bài viết liên quan