Thông số kỹ thuật : Equipment associated with software Hypack in marine geological survey

Xem thêm

Thông số kỹ thuật : Manuafacturer: Chauvin Arnoux Model : C.A 6470N Item: P01126506

Xem thêm

Thông số kỹ thuật : Khả năng khoan sâu tối đa 100-200m

Xem thêm

Thông số kỹ thuật : Sản xuất bởi Hãng Menard (Pháp)

Xem thêm

Thông số kỹ thuật : Sản xuất bởi hãng Geotech (Thụy Điển)

Xem thêm

Thông số kỹ thuật : Hãng sản xuất Apageo (Pháp)

Xem thêm

Thông số kỹ thuật : Sản xuất bởi hãng Seistronix (Mỹ)

Xem thêm

Thông số kỹ thuật : Sản xuất bởi hãng Leica (Thụy Sĩ), Topcon (Nhật Bản) và Trimble (Mỹ)....

Xem thêm

Thiết bị khảo sát xây dựng