Thí nghiệm chuyên ngành Địa kỹ thuật là thế mạnh của IHCIC và là khâu then chốt trong giải...

Xem thêm

Hoạt động Phòng thí nghiệm tuân thủ chặt chẽ theo Quy trình ISO 9001:2015 và Quy trình ISO/IEC...

Xem thêm

Thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng