Thiết bị Thí nghiệm và Kiểm định Xây dựng

  • Công ty IHCIC hiện sở hữu những máy móc, thiết bị công nghệ tiên tiến, hiện đạị của những hãng sản xuất nổi tiếng trên thế giới như Matest, Controls (Ý), Humbolt, Geokon, Durham Geo Slope Indicator(Mỹ), Geomil (Hà Lan), Geotech (Thụy Điển)..…..