Thiết bị khảo sát Địa hình và Địa vật lý

  • Công ty IHCIC hiện sở hữu những máy móc, thiết bị công nghệ tiên tiến, hiện đạị của những hãng sản xuất nổi tiếng trên thế giới như PASI (Ý), Teledyne Marine (Mỹ), Trimble (Mỹ), Valeport (Mỹ), Hemisphere (Mỹ), Leica (Thụy Sĩ), JW Fishers (Mỹ), Edgetech (Mỹ)....