Dự án Nhà máy Điện gió V.P.L Bến Tre

Dự án: Nhà máy Điện gió V.P.L Bến Tre

Địa điểm: Tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

Tổng quan Dự án: Dự án Nhà máy Điện gió V.P.L Bến Tre nằm ở xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre với tổng cộng suất thiết kế 30MW, có 7 cột Turbine gió.

Phạm vi công việc:

- Khảo sát Địa hình, Đo sâu.

- Khảo sát hải văn học.

- Khảo sát Địa chất: 07 lỗ khoan đã được khảo sát cho khu vực ngoài khơi, độ sâu mỗi lỗ khoan là 80m.

 

 

Sản phẩm cùng loại

Vị trí : Thị trấn Phú Mỹ, Tỉnh BRVT, Việt Nam

Xem thêm

Vị trí : Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Xem thêm

Vị trí : Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Xem thêm

Vị trí : Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Xem thêm