Dự án Nhà Máy Điện Gió Bình Đại

Dự án: Nhà Máy Điện Gió Bình Đại

Tổng quan Dự án: Nhà máy Điện gió Bình Đại nằm ở khu vực biển phía Đông Nam của tỉnh Bến Tre, Việt Nam, cách trung tâm thành phố Bên Tre khoảng 55km. Toàn bộ dự án có tổng công suất 310 MW sẽ góp phần tăng cường nguồn điện cho lưới điện khu vực, giúp cải thiện điện áp và tăng thêm độ an toàn cung cấp điện cho phụ tải tại các khu vực sản xuất tập trung của tỉnh.

Giai đoạn FS:

- Khảo sát UXO.

- Khảo sát Địa hình, Đo sâu.

- Khảo sát Địa chất: Trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi này, mười hai (12) lỗ khoan đã được khảo sát cho hai khu vực ngoài khơi thuộc huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Trong đó, bảy (7) lỗ khoan được khảo sát tại Khu vực 10 và năm (5) lỗ khoan được khảo sát tại Khu vực 11, độ sâu mỗi lỗ khoan là 80m.

Giai đoạn 1: Trong giai đoạn 1, Khu vực Dự án được bố trí 7 Trụ Tua bin gió, với tổng công suất lắp đặt là 30 MW.

- Khảo sát Địa chất: 

+ Khu vực Tuabin gió (Ngoài khơi): Khảo sát 07 hố khoan, độ sâu mỗi hố là 70m.

Giai đoạn 2 và 3:

- Khảo sát Địa hình, Đo sâu.

- Khảo sát Địa chất:

+ Khu vực Tuabin gió (Ngoài khơi): Trong giai đoạn 2 và 3, 24 lỗ khoan được khảo sát cho hai Khu vực ngoài khơi. Trong đó, 12 lỗ khoan được khảo sát ở giai đoạn 2 và 12 lỗ khoan được khảo sát ở giai đoạn 3, độ sâu mỗi hố khoan là 70m

+ Tuyến cáp ngầm (Ngoài khơi): Khảo sát 20 hố khoan, độ sâu mỗi hố là 10m.

 

 

 

Sản phẩm cùng loại

Vị trí : Thị trấn Phú Mỹ, Tỉnh BRVT, Việt Nam

Xem thêm

Vị trí : Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Xem thêm

Vị trí : Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Xem thêm

Vị trí : Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Xem thêm