CÔNG TY CP ĐỊA CHẤT - XỬ LÝ NỀN MÓNG - XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG
INDOCHINA GEOLOGY FOUNDATION TREATMENT CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Số 299H12, đường 3, KP2, KDC Sông Giồng, P. An Phú, Quận 2, Tp. HCM
Điện thoại: ‎(028) 6672 5689 - Fax: ‎(028) 6672 5689 - Hotline: ‎‎0938 683 016
Website: www.ingefco.com        Email: ingefco.sales@gmail.com, ingefco.vn@gmail.com
Tuyển dụng
Nhằm đáp ứng yêu cầu của phát triển của công ty, hiện nay công ty chúng tôi cần tuyển một số vị trí:
Tin tức nổi bật
Gói thầu CW1B: Cầu Cao Lãnh và 200m đường 2 bên đầu Cầu thuộc Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mêkông- Việt Nam
Công ty Đông Dương đã ký Hợp đồng Khảo sát Địa chất cho Gói thầu CW1B: Cầu Cao Lãnh và 200m đường hai bên đầu Cầu- Bước Thiết kế Bản vẽ thi công.
Công trình Đường 991B từ QL51 đến hạ lưu Cảng Cái Mép
Công ty Đông Dương đã ký hợp đồng khảo sát Địa chất cho Công trình Đường 991B từ QL51 đến hạ lưu Cảng Cái Mép.
Gói thầu CW2a, CW2b thuộc Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mêkông- Việt Nam.
Công ty Đông Dương đã ký hợp đồng khảo sát Địa chất tại Gói thầu CW2A, CW2B thuộc Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mêkông- Việt Nam.
Các tin tiếp theo
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty