TRIẾT LÝ KINH DOANH12/12/2018

Trở thành một trong những công ty xây dựng toàn diện. Đem lại những công trình thánh thức với thời gian. Với phương châm: Niềm tin của bạn, thành công của chúng tôi. CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT - XỬ LÝ NỀN MÓNG - XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG của chúng tôi mọng được mang lại những giá trị vượt thoài gian cho quý khách hàng, nhà đàu tư,...

Với phương châm “Uy tín - Chất lượng – Chuyên nghiệp”  ĐÔNG DƯƠNG luôn quan tâm đến quyền lợi của khách hàng, đối tác và người lao động.

• ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG
Cam kết về chất lượng trên từng sản phẩm, từng lĩnh vực do công ty phân phối và phát triển.
• ĐỐI VỚI ĐỐI TÁC
Gia Phát đặc biệt chú trọng đến chiến lược hợp tác kinh doanh trên tinh thần thiện chí, đôi bên cùng có lợi và phát triển.
• ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
Gia Phát tạo dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp với chính sách đãi ngộ, đào tạo hợp lý nhằm phát huy tối đa năng lực của nhân viên.


Bài viết liên quan
SỨ MỆNH (12.12.2018)
TẦM NHÌN (12.12.2018)