Thông số kỹ thuật : thi công cọc nhồi, đơn vị thi công cọc khoan nhồi, cọc nhồi nhà dân, cọc khoan nhồi đường kính nhỏ, cọc khoan nhồi nhà phố

Xem thêm

Thông số kỹ thuật : Sản xuất bởi hãng Sunward (Trung Quốc)

Xem thêm

Thông số kỹ thuật : Xe đào loại Kobelco, Hitachi 1.2-1.8m3

Xem thêm

Thông số kỹ thuật : Sản xuất bởi hãng Nissharyo, YBM (Nhật Bản)

Xem thêm

Thông số kỹ thuật : Sản xuất bởi hãng YBM (Nhật Bản)

Xem thêm

Thiết bị xử lý nền móng Công trình