Thiết bị thi công ép cọc bê tông, cừ thép bằng búa thủy lực