Thông số kỹ thuật : Equipment associated with software Hypack in marine geological survey

Xem thêm

Thông số kỹ thuật : Manuafacturer: Chauvin Arnoux Model : C.A 6470N Item: P01126506

Xem thêm

Thông số kỹ thuật : Sản xuất bởi hãng Seistronix (Mỹ)

Xem thêm

Thiết bị đo Địa vật lý