CÔNG TY CP ĐỊA CHẤT - XỬ LÝ NỀN MÓNG - XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG
INDOCHINA GEOLOGY FOUNDATION TREATMENT CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Số 299H12, đường 3, KP2, KDC Sông Giồng, P. An Phú, Quận 2, Tp. HCM
Điện thoại: ‎(028) 6672 5689 - Fax: ‎(028) 6672 5689 - Hotline: ‎‎0938 683 016
Website: www.ingefco.com        Email: ingefco.sales@gmail.com, ingefco.vn@gmail.com
Tuyển dụng
Nhằm đáp ứng yêu cầu của phát triển của công ty, hiện nay công ty chúng tôi cần tuyển một số vị trí:
Tin tức
Công trình Đường 991B từ QL51 đến hạ lưu Cảng Cái Mép
Ngày 15 - 07 - 2015

Dự án đầu tư xây dựng đường 991B từ quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép đã được UBND tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 3 nghìn tỷ đồng. Tất cả các nguồn vốn đầu tư được lấy từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, ngân sách Trung ương và các nguồn vốn khác.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 có tổng chiều dài tuyến 8,35km, có điểm đầu đoạn tuyến tại km1+381 giao với quốc lộ 51 và điểm cuối tuyến tại km9+727 giao với đường liên cảng Cái Mép-Thị Vải, trong đó đầu tư 3 cầu trên tuyến gồm cầu qua rạch Tre, cầu qua sông Mỏ Nhát và cầu qua rạch Ông.

Giai đoạn 2 có tổng chiều dài 1,95km, với điểm đầu tuyến giao với đường Hội Bài-Tóc Tiên, điểm cuối tuyến tại km1+955.

Các tin mới nhất
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty