CÔNG TY CP ĐỊA CHẤT - XỬ LÝ NỀN MÓNG - XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG
INDOCHINA GEOLOGY FOUNDATION TREATMENT CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Số 299H12, đường 3, KP2, KDC Sông Giồng, P. An Phú, Quận 2, Tp. HCM
Điện thoại: ‎(028) 6672 5689 - Fax: ‎(028) 6672 5689 - Hotline: ‎‎0938 683 016
Website: www.ingefco.com        Email: ingefco.sales@gmail.com, ingefco.vn@gmail.com
Tuyển dụng
Nhằm đáp ứng yêu cầu của phát triển của công ty, hiện nay công ty chúng tôi cần tuyển một số vị trí:
Liên lạc
Bạn muốn liên hệ với chúng tôi? Vui lòng gởi mail sử dụng mẫu chúng tôi cung cấp. Chúng tôi có thể không hồi âm hết những thông tin của các bạn. Nhưng chúng tôi sẽ đọc hết các thông tin liên hệ của các bạn.
Họ tên
Email
Công ty
Nội dung
CÔNG TY CP ĐỊA CHẤT - XỬ LÝ NỀN MÓNG - XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG
DONG DUONG GEOLOGY – FOUNDATION TREATMENT – CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Address : Số 299H12, đường 3, KP2, KDC Song Giong, P. An Phu, Quan 2, Tp. HCM
Điện thoại: ‎(028) 6672 5689 - Fax: ‎(028) 6672 5689
Website: www.ingefco.com
Email: ingefco.sales@gmail.com, ingefco.vn@gmail.com

Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty